Product was successfully added to your shopping cart.

Informácie o prevádzkovateľovi

 • NATON TRANS s.r.o.
 • Malohontská 1535/5,
  Rimavská Sobota 979 01
 • zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sro, vl.č. 35665/S
 • IČO: 52131891
 • DIČ: 2120915775
 • IČ DPH: SK2120915775
 • Dozorný orgán:
  Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj,
  Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1,
  Odbor výkonu dozoru,
  tel. č. 048/412 49 69, 048/415 18 71, 048/415 18 73,
  fax č. 048/412 46 93

Napíšte nám správu